Accessibilitat

Accessibilitat

Informació

En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal establerts a l'art. 4. c) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats treballa per garantir que tots els ciutadans -amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i gent gran- que es relacionin amb el Departament a través de la seva seu central puguin accedir a la informació i els serveis electrònics en igualtat de condicions, amb independència de les seves circumstàncies personals, mitjans o coneixements.

A aquests efectes les pàgines de la seu electrònica central satisfan les prioritats 1 i 2 i s’adeqüen al nivell Doble-A de les directrius d'accessibilitat per al contingut web WCAG 2.0 del W3C, d’acord amb el que disposa el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

El nostre treball i el nostre esforç van encaminats a seguir millorant de manera contínua l'accessibilitat d'aquest portal, i per això esperem la vostra comprensió i la vostra col•laboració i us convidem a ajudar-nos a millorar aquest lloc web mitjançant l'enviament dels vostres comentaris i suggeriments.

 

Data de revisió d'accessibilitat:

  • Darrera revisió oficial: 12/11/2018
  • Nivell de Conformitat: Prioridats 1 i 2 (AA)

Dades de contacte

Si voleu formular qualsevol queixa, consulta o suggeriment, si us plau, feu-nos-ho saber a través del nostre formulari de contacte.